+255 (0) 754 224440, banana@banana.co.tz

NAFASI YA KAZI -DEREVA

Banana Investment Limited ni kampuni ya uzalishaji na usambazaji wa vinywaji mbalimbali vilivyo na
kilevi na visivyo na kilevi vitokanavyo na zao la ndizi. read more…